CRM2day.gr
Lunarpages.com Web Hosting
Γίνετε Μέλος Δωρεάν!
  Τελευταία 'Aρθρα
Από το CRM στο CRS
Context Based Marketing (CBM)
Η εκχώρηση υπηρεσιών σε εξωτερικούς προμηθευτές (Outsourcing)
Μύθοι & Πραγματικότητα για το e-Commerce στην Ελλάδα
Ανταγωνιστικότητα βασισμένη στην Ποιότητα
Extensible Mark-up Language (XML)
Η σημασία της πελατοκεντρικής προσέγγισης στον Τραπεζικό τομέα
CRM & Εταιρική Κουλτούρα
Η είσοδος των ελληνικών ΜΜΕ στο ηλεκτρονικό επιχειρείν και η πρόκληση της Νέας Τεχνολογίας στην απασχόληση
Customer Service Representative: Εξυπηρετώντας το νέο ψηφιακό πελάτη
Βιβλιοθήκη
Η είσοδος των ελληνικών ΜΜΕ στο ηλεκτρονικό επιχειρείν και η πρόκληση της Νέας Τεχνολογίας στην απασχόληση

Η παγκόσμια οικονομία διανύει σήμερα μία περίοδο μετάβασης, από την εποχή της βιομηχανίας, στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας. Οι αλλαγές είναι τεράστιες και συνεχείς, ενώ ο "κινητήριος μοχλός" της οικονομίας είναι πλέον η πληροφορία και η ταχύτητα διακίνησης της. Η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων είναι μία πραγματικότητα. Ανάμεσα στις κυριότερες δυνάμεις που οδηγούν την τελευταία δεκαετία την παγκόσμια οικονομία ξεχωρίζει η επανάσταση στην τεχνολογία της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Η σύγκλιση των δύο αυτών επιστημονικών περιοχών και ιδιαίτερα της ασύρματης τεχνολογίας δημιουργεί ένα νέο τοπίο στην επιχειρηματικότητα και την απασχόληση.

Οι νέες τεχνολογίες έχουν εξαλείψει τα σύνορα και τις αποστάσεις και μέθοδοι όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο παρέχουν στο χρήστη τη δυνατότητα "παγκόσμιας πρόσβασης" σε αγαθά και υπηρεσίες όλων των οικονομιών. Η κινητή επικοινωνία, η μεγάλη ανάπτυξη του διαδικτύου (Ιnternet), καθώς και η ολοένα αυξανόμενη συνεισφορά της ψηφιακής βιομηχανίας στην ανάπτυξη και την απασχόληση διαμορφώνουν πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στα σύγχρονα επιχειρηματικά δρώμενα.

Το Διαδίκτυο αναδεικνύεται σήμερα ως το νέο σύγχρονο επιχειρηματικό και επικοινωνιακό μέσο. Αποτελείται στην ουσία από ένα δίκτυο ανθρώπων, και όχι μηχανών, που σε καθημερινή βάση έρχονται σε επικοινωνία και ανταλλάσσουν απόψεις, πληροφορίες, υπηρεσίες και αγαθά. Αποκαλείται ως το σύγχρονο "όχημα της Νέας Οικονομίας", που επηρέασε και επηρεάζει το σύνολο της οικονομίας και ιδιαίτερα των τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος αναπτύχθηκε ταχύτατα τις τελευταίες δεκαετίες. Προσφέρει ένα νέο, ταχύτερο και καθολικό σύστημα διακίνησης των πληροφοριών, ένα άρτιο σύστημα διενέργειας άμεσων συναλλαγών και ένα ολοκληρωμένο σύστημα επικοινωνίας και διανομής. Τα πλεονεκτήματα των εταιριών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο - ως μέσο εκδήλωσης της ηλεκτρονικής τους επιχειρηματικότητας (e - επιχειρείν) εστιάζονται, εν συντομία, στα ακόλουθα:

 • Μειωμένη τιμή πρώτων υλών : Η αγορά των ενδιάμεσων αγαθών / προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου μειώνει την τιμή τους, λόγω της συναλλαγής με πολλούς προμηθευτές, Το φαινόμενο αυτό εντείνει τον ανταγωνισμό και την αύξηση των προσφορών.
 • Μειωμένη ποσότητα αποθεμάτων (reduce inventory): Η αναδιοργάνωση της επιχείρησης και η ενσωμάτωση του Διαδικτύου στη διαδικασία παραγωγής και διανομής των αγαθών οδηγεί στην αποθήκευση της απολύτως αναγκαίας ποσότητας προϊόντων και κατ΄ επέκταση στη μείωση του κόστους.
 • Συμπίεση του χρόνου παράδοσης των προϊόντων. Οι εταιρίες, μέσω του Διαδικτύου μειώνουν το χρόνο διανομής των προϊόντων τους και τα διακινούν αποτελεσματικότερα.
 • Μειωμένο κόστος συναλλαγών. Ιδιαίτερα οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές στο Διαδίκτυο είναι φθηνότερες από τις αντίστοιχες παραδοσιακές συναλλαγές.
 • Ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη της επιχείρησης και είσοδος σε νέες και διευρυμένες αγορές. Όλες οι χώρες του κόσμου και όλοι οι άνθρωποι απέχουν το ίδιο στο χώρο του Internet.

Στο σύγχρονο αυτό "ηλεκτρονικά επιχειρηματικό περιβάλλον" η λέξη κλειδί είναι η συνεργασία, ενώ ο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων εξελίσσεται και κρίνεται στις βέλτιστες πρακτικές και συνέργιες των εφοδιαστικών τους αλυσίδων, οι οποίες πλέον έχουν μετεξελιχθεί σε εφοδιαστικές αλυσίδες ζήτησης (Demand Supply Chains), αφού οι διεργασίες τους είναι προσανατολισμένες στις απαιτήσεις των πελατών. Στόχος όλων είναι οι εφοδιαστικές αλυσίδες ζήτησης να αποβάλλουν όλες τις δραστηριότητες, οι οποίες δε δημιουργούν προστιθέμενη αξία, να γίνουν δηλαδή περισσότερο λεπτές (lean) και κατ΄ επέκταση περισσότερο ευέλικτες (agile), προκειμένου να περιοριστούν περαιτέρω τα κόστη και να ενισχυθεί η προσαρμοστικότητα και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Στο σημερινό διεθνές πλαίσιο του ανταγωνισμού, με τις συχνές και πολλές φορές απρόβλεπτες εξελίξεις, η επιχειρηματική ευελιξία και προσαρμοστικότητα αποτελεί κρίσιμη παράμετρο επιτυχίας. Η διασφάλιση τους αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιβίωση μιας επιχείρησης, ενώ βασικότερος συντελεστής προς την επίτευξη της ευελιξίας αυτής είναι το Ανθρώπινο Δυναμικό της επιχείρησης που δημιουργεί, ένα κυρίαρχο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Σε δύο πρόσφατα διεθνή συνέδρια, που πραγματοποιήθηκαν το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2000 στην Αθήνα, τονίστηκε με έμφαση ότι ο καθοριστικός παράγοντας της επιτυχίας στο σύγχρονο επιχειρείν δεν είναι πλέον το κεφάλαιο και οι πρώτες ύλες. Οι δύο αυτοί παράγοντες είναι απολύτως βέβαιο ότι παραμένουν ανεκμετάλλευτοι εάν δεν συνοδεύονται από κατάλληλα καταρτισμένους και έμπειρους εργαζόμενους στις νέες επιχειρηματικές πρακτικές. Η διαχείριση της επιχειρηματικής αυτής γνώσης που πηγάζει από τις νέες τεχνολογικές τάσεις αποτελεί για πολλούς τη μεγαλύτερη ίσως πρόκληση για τις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Είναι βέβαια γεγονός ότι η νέα τεχνολογία απαξιώνει μεν θέσεις εργασίας σε ορισμένους κλάδους της βιομηχανίας, ιδιαίτερα εκείνους που αποτελούνται από εργατικό δυναμικό χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, αλλά αποδεδειγμένα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας σε άλλους κλάδους όπου απαιτούνται διαφορετικές ειδικότητες.

Ιστορικά, αυτή η κυκλική διαδικασία δημιουργούσε αύξηση της απασχόλησης, καθώς νέοι βιομηχανικοί κλάδοι αντικαθιστούσαν παλαιοτέρους - παραδοσιακούς και οι εργαζόμενοι μπορούσαν να προσαρμόσουν τις δυνατότητες - ειδικότητες τους στο νέο περιβάλλον, μεταβάλλοντας και αναπτύσσοντας τη ζήτηση.

Η σημερινή όμως ξέφρενη ταχύτητα αλλαγών που συντελείται στο τεχνολογικό τομέα και οι συνεχιζόμενες μεταβολές στις δομές των οικονομιών προκαλούν την διατάραξη της κυκλικής αυτής διαδικασίας ανανέωσης, αποφέροντας ανεργία και κοινωνικά φαινόμενα άγχους. Η αναστροφή της παραπάνω κατάστασης είναι δυνατή εφόσον ο μηχανισμός μετάφρασης των τεχνολογικών μεταβολών σε νέες θέσεις εργασίας, δεν συνοδεύεται από ελλείψεις στα συστήματα κατάρτισης - εκπαίδευσης και καινοτομίας, όπως επίσης και από στερεοτυπία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

Παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής όλων των παραπάνω τάσεων αποτελεί η Ιρλανδία. Η χώρα αυτή εφάρμοσε ένα διετές πρόγραμμα επιμόρφωσης, με το οποίο υποχρεώθηκαν όλοι οι εκπαιδευτικοί μέσης εκπαίδευσης να εξοικειωθούν με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Με μέτρα παρόμοιας υφής και κλίμακας η Ιρλανδία έχει καταφέρει σήμερα να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο κατά κεφαλή αριθμό ειδικών στην πληροφορική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη χρονική περίοδο μάλιστα που η έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, σε συνδυασμό με τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, συνιστούν ένα παγκόσμιο φαινόμενο και προκαλούν ποικίλους προβληματισμούς.

Γίνεται δηλαδή αντιληπτό ότι η αποδοχή της πρόκλησης των νέων τεχνολογιών στον τομέα της απασχόλησης αποτέλεσε, χωρίς καμία αμφιβολία, τον κορμό της στοχοθετημένης στρατηγικής της Ιρλανδίας στην Ψηφιακή Οικονομία και κατ' επέκταση το θεμελιώδη λίθο της ανταγωνιστικής της άνθησης.

Από πρόσφατη "Μελέτη προσανατολισμού των παρεμβάσεων σε σχέση με την απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης και των υπηρεσιών στο νομό Θεσσαλονίκης", που υλοποιήθηκε για το Υπουργείο Ανάπτυξης και στην οποία συμμετείχε και ο ΣΒΒΕ, αναδείχθηκαν μία σειρά από παράγοντες, οι οποίοι χαρακτηρίζουν τις επιχειρήσεις που αναπτύσσονται και δημιουργούν απασχόληση, σε σύγκριση με αυτές οι οποίες είναι στάσιμες ή φθίνουν. Οι παράγοντες αυτοί είναι:

 • Το μέγεθος
 • Η δικτύωση (με την έννοια των υπεργολαβικών σχέσεων (outsourcing), των συνεργασιών ακόμα και της συμμετοχής στη συνολική αλυσίδα παραγωγής/ διανομής ενός προϊόντος)
 • Η χρήση της τεχνολογίας και ειδικότερα της πληροφορικής
 • Η καινοτομία (σε προϊόντα, μεθόδους παραγωγής, μεθόδους διοίκησης και διαδικασίες προώθησης / διανομής)
 • Η χρήση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού
 • Η εδραίωση της εταιρείας πάνω στην κάλυψη επαρκούς εγχώριας ζήτησης
 • Η εξωστρέφεια / εξαγωγικός προσανατολισμός (η οποία χρονικά έπεται της κάλυψης της εγχώριας ζήτησης) και
 • Η διοίκηση των επιχειρήσεων με επιστημονικό τρόπο (υιοθέτηση των σύγχρονων τεχνικών και εργαλείων management, ανάδειξη επαγγελματιών στελεχών επιχειρήσεων)
 • Λαμβάνοντας υπόψη του παραπάνω παράγοντες, προκύπτουν ως κυριότερα συμπεράσματα της μελέτης αυτής τα ακόλουθα:

1. Υπάρχει μια σαφής θετική συσχέτιση του οικονομικού και τεχνολογικού δυναμισμού των επιχειρήσεων με την αύξηση της απασχόλησης. Γίνεται δηλαδή αντιληπτό ότι το ζήτημα της απασχόλησης πρέπει να αντιμετωπιστεί σε συνάρτηση με την στρατηγική της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που υπάρχουν για κατάκτηση αγορών στην εσωτερική και τη διεθνή αγορά.

2. Το θέμα του μεγέθους παρότι αποτελεί περίπου "ταμπού" στις εθνικές και τις Ευρωπαϊκές προσεγγίσεις (συχνά αναφέρεται ότι "Οι ΜΜΕ στηρίζουν την ανάπτυξη"), χρειάζεται μια σοβαρή συζήτηση. Η μελέτη έδειξε ότι όλοι οι παραπάνω παράγοντες, καθώς και η αύξηση της απασχόλησης είναι ευθέως ανάλογα του μεγέθους της επιχείρησης. Οι ΜΜΕ και ιδιαίτερα οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΕ) με κάτω των 10 εργαζόμενων δεν επιδεικνύουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά και δεν είναι σε θέση να αυξήσουν την απασχόληση. Αυτό συμβαίνει διότι, η θεωρία της δημιουργίας της απασχόλησης από τις ΜΜΕ αναφέρεται σε επιχειρήσεις των 50-250 εργαζομένων που μόνο κατ' όνομα μπορούν να θεωρηθούν ΜΜΕ στην Ελλάδα και σε νέες επιχειρήσεις (start-ups) της τεχνολογίας και της καινοτομίας, μία κατηγορία επιχειρήσεων με πολύ μικρή εξάπλωση στη χώρα μας. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να διαχωρίσουμε τις ΠΜΕ σε αυτές της έντασης γνώσης και τεχνολογίας (οι οποίες σε γενικές γραμμές θα κινηθούν θετικά) και στις υπόλοιπες οι οποίες θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να αναπτυχθούν περαιτέρω.

Μέσα, λοιπόν, στο σύγχρονο αυτό επιχειρηματικό περιβάλλον και τις νέες τάσεις και πρακτικές που το συνοδεύουν, το ερώτημα που τίθεται είναι σε ποιο βαθμό οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί τα οφέλη του ηλεκτρονικού επιχειρείν, τις νέες απαιτήσεις στην απασχόληση και κατά πόσο η χώρα μας είναι έτοιμη, να αδράξει τις ευκαιρίες της Ψηφιακής οικονομίας και να ενισχύσει αποτελεσματικά την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητά της.

Ο ΣΒΒΕ, πραγματοποίησε πρόσφατα μία σφυγμομέτρηση σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα εκατό (100) επιχειρήσεων μελών του, σε μία προσπάθειά να εντοπίσει το βαθμό εισόδου των νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος. Μερικά από τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας αυτής είναι τα ακόλουθα:

 • Η νέα τεχνολογία αποτελεί όχημα της ανταγωνιστικότητας για τη Βόρεια Ελλάδα - Ο ρόλος της είναι ευρέως αναγνωρισμένος στα επιχειρηματικά δρώμενα της περιοχής.
 • Τα τελευταία χρόνια, ο ρυθμός εφαρμογής νέων τεχνολογιών εμφανίζει ραγδαία αύξηση
 • Ισχυρά κίνητρα εφαρμογής νέων τεχνολογιών είναι η εξοικονόμηση χρόνου, η ευκολία στην επικοινωνία με συνεργάτες και πελάτες και η ταχύτητα λήψης πληροφοριών
 • Ισχυρά αντικίνητρα εφαρμογής νέων τεχνολογιών αποτελούν το υψηλό κόστος εφαρμογής και συντήρησης (υψηλό κόστος εκπαίδευσης, δυσκολία προσαρμογής) και το έλλειμμα εξειδικευμένου προσωπικού
 • Υψηλό εμφανίζεται το επίπεδο των επιχειρήσεων που αντιμετώπισαν ή αντιμετωπίζουν προβλήματα - Παρόλα αυτά δηλώνουν αρκετά έως πολύ ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα
 • Εντοπίζεται σημαντικό έλλειμμα ενημέρωσης και εφαρμοσιμότητας στα Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πελάτες (C.R.M.s), καθώς και τα Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (S.C.M.s).
 • Υπάρχουν περιθώρια για περισσότερη ενημέρωση σε θέματα τεχνολογικών δομών υποστήριξης της επιχειρηματικότητας

Τα παραπάνω συμπεράσματα καταδεικνύουν το υψηλό ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για τις νέες τεχνολογίες και τα σημαντικά βήματα προόδου που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και από τη μεριά της πολιτείας.

Είναι γεγονός ότι, ανάμεσα στις προτεραιότητες της πολιτείας, για το διάστημα 2000-2006, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, μέσα από το πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" αλλά και την ευρύτερη πολιτική του Υπουργείου Ανάπτυξης για την Ψηφιακή Οικονομία, στην ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων και στην ενδυνάμωση μιας ανταγωνιστικότητας που στηρίζεται στην τεχνολογία, την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση. Απαιτούνται όμως ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες, ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση των δαπανών για έρευνα και τεχνολογία καθώς και την αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, τα οποία αναμφισβήτητα δημιουργούν σοβαρές υστερήσεις ως προς την ενίσχυση της εθνικής μας παραγωγικότητας.

Το ζητούμενο για κάθε χώρα είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η θεμελίωση της αξιοκρατίας. Τα επόμενα 6 χρόνια είναι κρίσιμα για τη χώρα μας: η υλοποίηση του Γ' ΚΠΣ και η απορρόφηση των πόρων του, σε συνδυασμό με τους Ολυμπιακούς

Αγώνες Αθήνα 2004 θα πρέπει να οδηγήσουν την Ελλάδα, μέσα από μία κατάλληλη συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε μία μακροχρόνια αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη, η οποία θα διασφαλίσει την προσαρμογή της ελληνικής επιχειρηματικότητας στις σύγχρονες ανταγωνιστικές απαιτήσεις. Η νέα τεχνολογία, καθώς και οι επιχειρηματικές πρακτικές και προκλήσεις που τη συνοδεύουν, είναι αναγκαίο να αποτελέσουν το θεμελιώδες λίθο της ανάπτυξης αυτής.

Είναι βέβαιο ότι η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα στη χώρα μας έχει ακόμη μεγάλο δρόμο να διανύσει, όπως είναι βέβαιο ότι η ευρεία διάθεση των νέων εργαλείων και υπηρεσιών πληροφοριών, θα προσφέρει σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες. Κρίνεται πλέον αναγκαίο να επικεντρώσουμε τις ενέργειες μας στην προσπάθεια να ακολουθήσουμε τις τεχνολογικές εξελίξεις, να αποδεχθούμε ουσιαστικά τις προκλήσεις της νέας τεχνολογίας και να μην τις αφήσουμε να μας προσπεράσουν.

CRM Today

To the Top Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα